Algemene voorwaarden2018-10-10T09:52:19+00:00

ALGEMENE VOORWAARDEN

Studio Droom – Kim Van Geyte
Vestigingsadres
Prins van Oranjestraat 68, 2930 Brasschaat
Telefoonnummer +32 499 61 07 78
E-mailadres info(at)studiodroom.be
BTW-identificatienummer BE0817.527.678

Studio Droom draagt totale klanttevredenheid hoog in het vaandel. Bovendien zijn onze voorwaarden volledig in lijn met de Belgische en Europese wetgeving. Mocht u echter toch nog klachten en/of opmerkingen hebben, kan u ons steeds contacteren via +32 499 61 07 78 of via info(at)studiodroom.be.

Voorwaarden
Studio Droom heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden en/of de inhoud vvan de website te wijzigen behoudens de wettelijke voorwaarden.

Overeenkomst
De overeenkomst tussen u en Studio Droom komt tot stand op het moment dat u een bestelling heeft geplaatst bij Studio Droom. De bevestiging ontvangt u op het door u opgegeven e-mailadres. Studio Droom erkent dat elektronische communicatie zowel als bewijs kan dienen voor de bestelling als goedkeuring van de proef. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

Gegevens op de kaart
Studio Droom stuurt ter controle altijd een laatste definitieve digitale versie van de kaart. De klant is zelf eindverantwoordelijk voor de controle op juistheid van de gegevens. Studio Droom is na akkoord van de klant niet aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens op het kaartje.

Transport
Studio Droom besteedt de grootst mogelijke zorg aan uw bestelling. Daarom maakt Studio Droom uitsluitend gebruik van bpost als vervoersorganisatie. Vanaf het moment dat een zending is aangeleverd aan bpost kan Studio Droom hierop geen invloed meer uitoefenen. Studio Droom kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor leveringen die niet op het verwachte tijdstip plaatsvinden. Voor klachten en/of opmerkingen kan u ons natuurlijk wel contacteren op +32 499 61 07 78 of via info(at)studiodroom.be.

Beschadiging bij transport
Eventuele problemen tijdens het transport van uw bestelling (beschadiging of verlies) dienen binnen de 8 dagen uitsluitend via info(at)studiodroom.be gemeld te worden. Elk geval wordt door ons afzonderlijk beoordeeld en opgevolgd.

Levertermijn
Indien de levering door overmacht wordt verhinderd of uitermate wordt bezwaard, heeft Studio Droom het recht om de overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen dan wel de overeenkomst te verbreken. De klant ziet uitdrukkelijk af van eventuele schadevergoeding.

Bedenktijd en annuleringsvoorwaarden
Het annuleren van de bestelling is door u te allen tijde mogelijk binnen de 14 dagen, tenzij de kaarten of doopsuiker extra’s al gedrukt zijn. De bedrukte kaarten alsook de doopsuiker extra’s zijn vervaardigd volgens de specificaties van de klant en hebben derhalve een persoonlijk karakter. Net daarom kunnen ze niet teruggenomen worden en is annuleren van de betreffende bestelling niet mogelijk.

Betaling
Betalingen gebeuren via overschrijving of Mollie.

Klachten of opmerkingen
Mocht u niet tevreden zijn met de geleverde kaarten of service van Studio Droom, dan kan u Studio Droom steeds bereiken via info(at)studiodroom.be of telefonisch op  +32 499 61 07 78.

Prijzen
De prijzen op de website blijven geldig gedurende 1 maand nadat het aanbod aan u is toegezonden. Een eventuele kortere geldigheidsduur zal specifiek bij een individueel aanbod vermeld worden. Studio Droom behoudt zich het recht voor om aangeboden prijzen te verhogen na het verstrijken van de overeengekomen leveringstermijn. In dat geval heeft u het recht / de bevoegdheid om uw bestelling alsnog te annuleren en de overeenkomst op te zeggen.

Kopiëren
Kopiëren en/of namaak wordt bestraft. Geen van de ontwerpen van deze website mag worden vermenigvuldigd door middel van druk, kopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever. De vervaardiger en/of gebruiker verbeurt jegens Studio Droom voor elke overtreding van dit verbod een niet voor vermindering vatbare boete van 1000 euro.

Eigendomsrecht
Studio Droom behoudt het eigendomsrecht voor elk gemaakt ontwerp. Dit laat de ontwerper toe om de gemaakte kaarten op de website en in andere communicatiedragers zoals een nieuwsbrief, folder of andere te gebruiken. De adresgegevens van de klant worden steeds geanonimiseerd en Studio Droom zal het ontwerp pas ten vroegste online plaatsen na de geboorte of het evenement (bijvoorbeeld huwelijk, communie).

Correspondentieadres
Alle correspondentie over deze voorwaarden gebeurt rechtstreeks met Studio Droom. Telefonisch op +32 499 61 07 78 of via e-mail info(at)studiodroom.be

Geschillen

Alle geschillen aangaande de gesloten overeenkomst worden beheerst door het Belgische recht. Enkel de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd om van dergelijke geschillen kennis te nemen. Van deze regeling kan enkel door Studio Droom worden afgeweken.